chitcho
Cờ nhanh: 1804 W2133D157L2063
Cờ chậm: 1981 W108D15L70)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anextuor (1796) chitcho (1820) 20F
2 win chitcho (1804) Anextuor (1812) 37F
3 lose chitcho (1818) kingloh5 (1870) 38F
4 lose kingloh5 (1855) chitcho (1833) 35F
5 lose chitcho (1848) qjin001 (1850) 21F
6 win vubach (1832) chitcho (1832) 40F
7 lose chitcho (1849) Ngocanhlan (1789) 21F
8 win DragonFruit (1846) chitcho (1833) 33F
9 lose chitcho (1849) DragonFruit (1830) 22F
10 lose VanLyVan (1983) chitcho (1861) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chitcho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames