chitcho
Cờ nhanh: 2133 W3030D219L2891
Cờ chậm: 2032 W112D15L71)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win typ (2042) chitcho (2120) 13F
2 win chitcho (2106) typ (2056) 27F
3 win bopbopbop (1953) chitcho (2095) 21F
4 win chitcho (2083) bopbopbop (1965) 20F
5 win chitcho (2073) thuaroichay (1893) 40F
6 win thuaroichay (1904) chitcho (2062) 79F
7 win chitcho (2048) VanVan (1995) 34F
8 lose VanVan (1977) chitcho (2066) 41F
9 win chitcho (2052) paul73 (2013) 33F
10 lose paul73 (1995) chitcho (2070) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chitcho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames