chipheo_ha12
Cờ nhanh: 1815 W1334D66L1350
Cờ chậm: 1946 W914D235L828)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Namvincom (1655) chipheo_ha12 (1804) 21F
2 win tonghccb (1704) chipheo_ha12 (1791) 42F
3 win tonghccb (1718) chipheo_ha12 (1777) 37F
4 win Pawnshop (1721) chipheo_ha12 (1763) 26F
5 win Pawnshop (1736) chipheo_ha12 (1748) 39F
6 win nhatduong07 (1796) chipheo_ha12 (1730) 38F
7 lose nhatduong07 (1782) chipheo_ha12 (1744) 37F
8 win Xuanbach76 (1711) chipheo_ha12 (1729) 39F
9 win chess80 (1681) chipheo_ha12 (1715) 22F
10 win tamthuong (1592) chipheo_ha12 (1703) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chipheo_ha12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames