chimchich
Cờ nhanh: 1873 W3417D205L3146
Cờ chậm: 1851 W2492D402L2237)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chimchich (1841) Taydoc (1664) 43S
2 win Taydoc (1675) chimchich (1830) 33S
3 win baibac (1845) chimchich (1814) 34S
4 lose chimchich (1835) Tichlich (1654) 51S
5 win chimchich (1821) anhq8 (1784) 51S
6 win anhq8 (1799) chimchich (1806) 58S
7 win Thaonguyenbt (1854) chimchich (1789) 35S
8 win HungMai1 (1735) chimchich (1775) 75S
9 lose chimchich (1793) HungMai1 (1717) 49S
10 win chimchich (1784) allo_co123 (1577) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimchich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames