chienthan_85
Cờ nhanh: 1811 W44D1L21
Cờ chậm: 1733 W20D1L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose casio (1701) chienthan_85 (1851) 21F
2 win casio (1727) chienthan_85 (1825) 19F
3 lose andyorleans (1975) chienthan_85 (1836) 34F
4 win QuocTienND (1801) chienthan_85 (1821) 43F
5 win chienthan_85 (1805) QuocTienND (1817) 30F
6 win mai567 (1789) chienthan_85 (1790) 44F
7 lose chienthan_85 (1809) bidao (1677) 34F
8 win bidao (1689) chienthan_85 (1797) 37F
9 win tonghccb (1666) chienthan_85 (1785) 39F
10 win chienthan_85 (1772) tonghccb (1679) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chienthan_85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames