chiendau
Cờ nhanh: 1467 W44D6L50
Cờ chậm: 1976 W3738D456L3780)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chiendau (1991) millertime (2002) 44S
2 win millertime (2019) chiendau (1974) 43S
3 lose NghiaN (1895) chiendau (1992) 46S
4 lose daophay (2058) chiendau (2006) 47S
5 win chiendau (1988) daophay (2076) 44S
6 win chiendau (1979) vu1999 (1772) 38S
7 win myhuong (1839) chiendau (1967) 1S
8 lose chiendau (1988) myhuong (1818) 33S
9 win chiendau (1975) gadek (1887) 26S
10 win gadek (1901) chiendau (1961) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chiendau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames