cheungwcc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2273 W418D55L279)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cheungwcc (2283) nnhuynh2 (2481) 31S
2 win cheungwcc (2274) thieukhac (2031) 3S
3 win cheungwcc (2264) satthu_12345 (2082) 19S
4 lose cheungwcc (2283) TrangKhuyet1 (2151) 24S
5 lose cheungwcc (2296) chungletc (2386) 48S
6 lose cheungwcc (2306) nnhuynh2 (2508) 29S
7 win cheungwcc (2297) nhatnhat232 (2076) 27S
8 lose lamxung2017 (2431) cheungwcc (2309) 28S
9 win cheungwcc (2297) Aminq (2192) 31S
10 lose cheungwcc (2308) Fat_Man (2473) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cheungwcc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames