cheungwcc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2382 W1002D141L687)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win poppee (2367) cheungwcc (2366) 54S
2 win TinhCaCa (2345) cheungwcc (2351) 39S
3 lose Game0ver (2474) cheungwcc (2377) 38S
4 lose Hoa_An (2411) cheungwcc (2408) 49S
5 lose cheungwcc (2430) comay_hen (2194) 32S
6 lose cheungwcc (2446) FunChess81 (2444) 43S
7 lose FunChess81 (2427) cheungwcc (2463) 30S
8 lose Scorpio123 (2345) cheungwcc (2483) 96S
9 lose CuuVyHo (2633) cheungwcc (2494) 35S
10 win Fang04 (2387) cheungwcc (2481) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cheungwcc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames