cheungwcc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2284 W531D76L364)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anwar (2115) cheungwcc (2305) 41S
2 lose xuanthuynb (2132) cheungwcc (2326) 34S
3 win mr_bui (2265) cheungwcc (2312) 20S
4 win hoangson1967 (2183) cheungwcc (2300) 43S
5 win hoangson1967 (2196) cheungwcc (2287) 36S
6 win keven50 (2133) cheungwcc (2276) 36S
7 win choikhongban (2057) cheungwcc (2267) 30S
8 win wildhorse (2142) cheungwcc (2255) 27S
9 win mr_bui (2276) cheungwcc (2238) 39S
10 win moveobject (2164) cheungwcc (2224) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cheungwcc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames