chessr1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2262 W3085D703L2856)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chessr1 (2280) trinhbanglan (2185) 27S
2 win trinhbanglan (2198) chessr1 (2267) 37S
3 draw chessr1 (2275) Jeans (2125) 35S
4 lose XuanHong12 (2285) chessr1 (2291) 19S
5 win GietCONGSAN (2198) chessr1 (2264) 23S
6 win ynhien (2212) chessr1 (2250) 48S
7 win chessr1 (2215) suhuynh13 (2271) 25S
8 win Frendy8899 (2241) chessr1 (2180) 34S
9 draw xiaotiantian (2162) chessr1 (2181) 21S
10 win chessr1 (2149) tmv (2149) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessr1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames