chessr1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2155 W2228D512L2038)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vivitran (2191) chessr1 (2119) 58S
2 win thepdo (2195) chessr1 (2081) 58S
3 lose chessr1 (2109) thepdo (2167) 30S
4 lose WG2020 (2205) chessr1 (2122) 37S
5 lose XuanHong12 (2262) chessr1 (2134) 21S
6 lose chessr1 (2155) cosmo2013 (2327) 23S
7 win cosmo2013 (2373) chessr1 (2109) 40S
8 lose cosmo2013 (2355) chessr1 (2127) 23S
9 lose chessr1 (2155) tranhai123 (2220) 26S
10 win tranhai123 (2260) chessr1 (2115) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessr1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames