chessr1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2193 W2356D560L2154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chessr1 (2214) CoolxqPlayer (2392) 31S
2 draw chessr1 (2226) nguyenone (2016) 86S
3 win quangnam1978 (2027) chessr1 (2205) 22S
4 win Quangminhtu (2024) chessr1 (2195) 40S
5 win chessr1 (2184) Quangminhtu (2035) 22S
6 draw Quangminhtu (2031) chessr1 (2188) 36S
7 lose chessr1 (2209) Quangminhtu (2010) 34S
8 lose thuthytrang (2147) chessr1 (2227) 90S
9 lose sonquangai (2279) chessr1 (2257) 26S
10 win danielwcc (2343) chessr1 (2238) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessr1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames