chessr1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2085 W2027D432L1846)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bssk3 (2212) chessr1 (2043) 37S
2 lose chessr1 (2067) bssk3 (2188) 32S
3 win chessr1 (2056) evan (1910) 25S
4 draw evan (1906) chessr1 (2060) 76S
5 win StarSeven9x (1979) chessr1 (2047) 16S
6 lose chessr1 (2066) StarSeven9x (1960) 44S
7 lose StarSeven9x (1940) chessr1 (2086) 32S
8 lose vuong81 (2028) chessr1 (2104) 24S
9 win bacmay (1942) chessr1 (2093) 45S
10 win chessr1 (2077) Tranthehuong (2101) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessr1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames