chess_
Cờ nhanh: 1754 W20D0L13
Cờ chậm: 2321 W58D6L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose themthit_cho (2454) chess_ (2346) 55S
2 draw chess_ (2338) Tour2018 (2485) 48S
3 win phieudu2015 (2231) chess_ (2311) 62S
4 win chess_ (2297) tandinh1965 (2264) 9S
5 win tandinh1965 (2279) chess_ (2282) 19S
6 win Du (2035) chess_ (2264) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames