chess714
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1652 W421D75L599)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chess714 (1686) HANTHUYLINH (1651) 65S
2 win chess714 (1652) HANTHUYLINH (1685) 19S
3 lose chess714 (1681) samdan (1714) 25S
4 win chess714 (1636) khahg (1878) 56S
5 lose chess714 (1647) chau_ba_thon (1784) 22S
6 lose tinhtuongsea (1915) chess714 (1664) 74S
7 lose chess714 (1683) tinhtuongsea (1896) 55S
8 lose chess714 (1710) QuocHungN (1790) 22S
9 lose Evangeline (1975) chess714 (1727) 28S
10 lose chess714 (1754) ktl (1828) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chess714, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames