chelseafc08
Cờ nhanh: 1944 W240D7L185
Cờ chậm: 1654 W9D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuangiang (1905) chelseafc08 (1961) 7F
2 win chelseafc08 (1946) xuangiang (1920) 60F
3 lose ChoiCoChoVui (2082) chelseafc08 (1958) 30F
4 lose chelseafc08 (1970) ChoiCoChoVui (2070) 23F
5 win Peter_150 (1876) chelseafc08 (1957) 23F
6 win chelseafc08 (1943) Peter_150 (1890) 24F
7 lose saugia (1817) chelseafc08 (1963) 39F
8 win chelseafc08 (1951) saugia (1829) 42F
9 lose chelseafc08 (1970) Svyzt (1840) 34F
10 lose chelseafc08 (1980) natural2017 (2173) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chelseafc08, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames