checkchess
Cờ nhanh: 1563 W563D43L570
Cờ chậm: 1505 W23D3L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lwchik (1435) checkchess (1523) 69S
2 win checkchess (1509) lwchik (1449) 17S
3 lose checkchess (1579) vlc (1551) 36F
4 win Tondungchinh (1471) checkchess (1566) 41F
5 win checkchess (1553) Tondungchinh (1484) 11F
6 win checkchess (1538) phamtanbao (1510) 38F
7 win phamtanbao (1526) checkchess (1522) 35F
8 win checkchess (1506) cuhoa (1537) 61F
9 lose nofun (1461) checkchess (1523) 25F
10 lose nofun (1443) checkchess (1541) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by checkchess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames