chau_ba_thon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1716 W3246D647L3152)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chau_ba_thon (1701) toyota2000 (1686) 50S
2 lose toyota2000 (1669) chau_ba_thon (1718) 25S
3 lose chau_ba_thon (1746) AnhHung777 (1811) 50S
4 win chau_ba_thon (1730) chinco (1736) 14S
5 lose chinco (1720) chau_ba_thon (1746) 48S
6 draw chau_ba_thon (1744) satthuct (1815) 73S
7 win satthuct (1834) chau_ba_thon (1725) 43S
8 lose chau_ba_thon (1744) tai70 (1627) 37S
9 win tai70 (1640) chau_ba_thon (1731) 25S
10 lose thienhuongnt (1646) chau_ba_thon (1750) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chau_ba_thon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames