chau60
Cờ nhanh: 2041 W1825D156L1568
Cờ chậm: 2298 W780D198L567)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chau60 (2027) anhngoc (1964) 4F
2 win chau60 (2012) le_binh85 (1713) 36F
3 win chau60 (1989) lai_ly_huynh (1840) 38F
4 win chau60 (1954) doinichroi (2006) 38F
5 win chau60 (1916) Hau_ATT (2021) 35F
6 lose chuthoongsun (1880) chau60 (1933) 20F
7 lose chau60 (1951) chuthoongsun (1862) 29F
8 win chau60 (1935) Q10 (1959) 20F
9 win chau60 (1918) Q10 (1976) 23F
10 win Pcstar (1821) chau60 (1905) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chau60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames