chau60
Cờ nhanh: 1517 W2D1L1
Cờ chậm: 2080 W582D149L424)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Chu_Nam (2264) chau60 (2102) 46S
2 lose chau60 (2130) Nguoiyeuco01 (2188) 43S
3 lose Tocbacdamoi (2015) chau60 (2150) 38S
4 win chau60 (2133) dondema (2184) 60S
5 win dondema (2202) chau60 (2115) 28S
6 lose OnggiaSlow (2337) chau60 (2135) 41S
7 lose lunthu (2239) chau60 (2148) 46S
8 win cn1830 (2197) chau60 (2111) 46S
9 draw cn1830 (2202) chau60 (2106) 28S
10 win chau60 (2073) tin1982 (2093) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chau60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames