charliely
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1517 W49D3L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose charliely (1526) toni99 (1764) 26S
2 draw charliely (1529) ThachXuan (1424) 40S
3 win ThachXuan (1437) charliely (1516) 14S
4 win gao1 (1487) charliely (1501) 34S
5 win topnut (1550) charliely (1483) 29S
6 lose Tam_Thap_Luc (1539) charliely (1497) 10S
7 lose hoangdanang (1300) charliely (1519) 70S
8 win hoitruong (1552) charliely (1502) 69S
9 lose susu06 (1502) charliely (1518) 40S
10 lose charliely (1536) tbfeng (1464) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by charliely, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames