chaptatca123
Cờ nhanh: 1984 W1392D98L1333
Cờ chậm: 1497 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chaptatca123 (1968) AnhThang_57 (1997) 36F
2 lose AnhThang_57 (1981) chaptatca123 (1984) 20F
3 win chaptatca123 (1969) tongky217 (1938) 74F
4 win chaptatca123 (1954) tongky217 (1953) 51F
5 lose chaptatca123 (1973) Jer9376 (1842) 51F
6 win chaptatca123 (1961) Jer9376 (1854) 28F
7 lose chaptatca123 (1981) Xiaoyang (1828) 41F
8 lose donayl (1924) chaptatca123 (1999) 23F
9 lose DragonFruit (2008) chaptatca123 (2015) 53F
10 win chaptatca123 (1999) DragonFruit (2024) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chaptatca123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames