chang68
Cờ nhanh: 1511 W9D0L9
Cờ chậm: 1889 W8704D1783L8775)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vinhnhi08 (1899) chang68 (1905) 30S
2 lose calcium02 (1928) chang68 (1920) 16S
3 lose kiemhiep (1939) chang68 (1935) 54S
4 lose batman (1999) chang68 (1949) 14S
5 lose nguoichanvit (2140) chang68 (1959) 1S
6 win HoSu (2007) chang68 (1942) 106S
7 lose cmlee (1915) chang68 (1959) 50S
8 win cmlee (1930) chang68 (1944) 36S
9 lose huongngo (1815) chang68 (1964) 39S
10 win chang68 (1945) mouse60 (2049) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chang68, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames