chandai9x
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1978 W1596D307L1314)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chandai9x (1993) thiamfo (2010) 15S
2 lose chandai9x (2012) huybui1968 (1908) 37S
3 win chunhatbuon (1816) chandai9x (2002) 32S
4 win chandai9x (1991) chunhatbuon (1827) 27S
5 draw chandai9x (1988) batdiet102 (2107) 56S
6 draw Hopduc (1899) chandai9x (1990) 77S
7 lose chandai9x (2009) Hopduc (1880) 30S
8 draw chandai9x (2011) kslethai (1942) 38S
9 win thuocnotnt (1815) chandai9x (2001) 36S
10 win chandai9x (1990) thuocnotnt (1826) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chandai9x, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames