chandai9x
Cờ nhanh: 1930 W513D53L497
Cờ chậm: 2021 W2467D500L2053)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phoenix207 (1929) chandai9x (1946) 43F
2 draw chandai9x (1946) phoenix207 (1929) 48F
3 win chandai9x (1930) vqminh (1943) 9F
4 lose gietvit (2066) chandai9x (1942) 33F
5 lose chandai9x (1954) gietvit (2054) 38F
6 lose chandai9x (1969) cotuong1289 (1975) 21F
7 win cotuong1289 (1992) chandai9x (1952) 40F
8 lose hanoi2021 (2012) chandai9x (1966) 24F
9 lose chandai9x (1981) hanoi2021 (1997) 37F
10 win rongls (1917) chandai9x (1967) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chandai9x, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames