cha_cha_cha
Cờ nhanh: 2280 W188D47L144
Cờ chậm: 1986 W96D35L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khoile (2349) cha_cha_cha (2262) 24F
2 win cha_cha_cha (2243) khoile (2368) 53F
3 win cha_cha_cha (2235) thiendinh (1989) 50F
4 lose cha_cha_cha (2257) bolero9339 (2041) 40F
5 lose cha_cha_cha (2270) BigBrothers (2350) 25F
6 draw cha_cha_cha (2268) BigBrothers (2352) 93F
7 win cha_cha_cha (2255) benz89 (2172) 60F
8 win cha_cha_cha (2245) tinypigpig (2052) 32F
9 win cha_cha_cha (2234) VietHoang (2084) 61F
10 lose cha_cha_cha (2252) HungQuang (2159) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cha_cha_cha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames