cctrieuman
Cờ nhanh: 1529 W2D0L0
Cờ chậm: 2598 W61D48L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cctrieuman (2607) LionSG (2255) 31S
2 draw LionSG (2246) cctrieuman (2616) 73S
3 draw cctrieuman (2624) forany1 (2478) 85S
4 draw QuanChua (2465) cctrieuman (2633) 70S
5 draw DayMadi (2671) cctrieuman (2632) 25S
6 draw cctrieuman (2631) DayMadi (2672) 35S
7 draw cctrieuman (2632) laophatgia (2595) 12S
8 draw laophatgia (2594) cctrieuman (2633) 15S
9 draw cctrieuman (2631) MuaThuHanoi (2722) 44S
10 draw MuaThuHanoi (2724) cctrieuman (2629) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cctrieuman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames