cctrieuman
Cờ nhanh: 1529 W2D0L0
Cờ chậm: 2633 W61D44L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DayMadi (2671) cctrieuman (2632) 25S
2 draw cctrieuman (2631) DayMadi (2672) 35S
3 draw cctrieuman (2632) laophatgia (2595) 12S
4 draw laophatgia (2594) cctrieuman (2633) 15S
5 draw cctrieuman (2631) MuaThuHanoi (2722) 44S
6 draw MuaThuHanoi (2724) cctrieuman (2629) 16S
7 draw cctrieuman (2623) doccocuukiem (2731) 116S
8 draw cctrieuman (2616) doccocuukiem (2738) 52S
9 draw cctrieuman (2627) xiexie1 (2440) 30S
10 draw cctrieuman (2639) xiexie1 (2428) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cctrieuman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames