cc19141
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1865 W2693D225L2886)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cc19141 (1879) minhieu (1929) 35S
2 lose minhieu (1914) cc19141 (1894) 40S
3 win cc19141 (1885) luongvannhu (1643) 82S
4 win dang00 (1990) cc19141 (1866) 21S
5 lose hoangdungloc (1793) cc19141 (1884) 46S
6 draw cc19141 (1886) hoangdungloc (1791) 88S
7 lose cc19141 (1903) baibienxanh (1842) 27S
8 win LDN (1949) cc19141 (1886) 40S
9 win LAPPHAN (1831) cc19141 (1872) 36S
10 win cc19141 (1833) ampq (1950) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cc19141, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames