cbtnk01
Cờ nhanh: 2122 W46D0L11
Cờ chậm: 2562 W49D19L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cbtnk01 (2099) HngMnh4 (1964) 43F
2 win cbtnk01 (2074) TingSoDm (1964) 26F
3 win letam1 (2133) cbtnk01 (2037) 20F
4 win vitcoi (1972) cbtnk01 (2023) 24F
5 win cbtnk01 (2008) vitcoi (1987) 31F
6 lose cbtnk01 (2052) anhGMdayEm (1838) 49F
7 win cbtnk01 (2030) DovaMelanie (1870) 32F
8 win cbtnk01 (2005) duy415 (1904) 23F
9 win cbtnk01 (1973) hawk22 (1977) 23F
10 win cbtnk01 (1942) muoinam_xava (1929) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cbtnk01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames