cbtnk01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2328 W41D10L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanDm (2110) cbtnk01 (2308) 35S
2 win Hadong65 (2143) cbtnk01 (2297) 25S
3 win DanDm (2123) cbtnk01 (2275) 27S
4 win cbtnk01 (2253) GietCONGSAN (2101) 32S
5 win Lam17 (2146) cbtnk01 (2226) 11S
6 lose cbtnk01 (2236) DonPhuong (2666) 75S
7 win Nhan2018 (2119) cbtnk01 (2210) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames