caton
Cờ nhanh: 1711 W34D0L23
Cờ chậm: 2084 W9696D1727L7791)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose caton (2127) HUY07 (1931) 41S
2 win caton (2104) M16 (1960) 26S
3 win ctvu (1996) caton (2077) 45S
4 win caton (2064) theblue (1983) 33S
5 win theblue (1997) caton (2050) 29S
6 win khadaisu (1912) caton (2038) 56S
7 lose caton (2058) khadaisu (1892) 35S
8 lose caton (2083) nthung57 (2194) 49S
9 draw caton (2076) nthung57 (2201) 38S
10 win tinweekwok (2067) caton (2043) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caton, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames