caodo_2009
Cờ nhanh: 2148 W40D4L12
Cờ chậm: 2325 W61D16L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phuchuy123 (2351) caodo_2009 (2340) 20S
2 draw HOADA_KIEM_ (2533) caodo_2009 (2329) 50S
3 lose tuyenta (2195) caodo_2009 (2162) 28F
4 win caodo_2009 (2144) tuyenta (2213) 34F
5 win caodo_2009 (2115) Dadalili (2068) 43F
6 win caodo_2009 (2088) mongthuhoa01 (2021) 27F
7 win caodo_2009 (2060) covuichoi (2008) 56F
8 draw tuyenta (2181) caodo_2009 (2053) 39F
9 draw caodo_2009 (2053) Onggiaolang (2065) 62F
10 win tuyenta (2137) caodo_2009 (2014) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caodo_2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames