caodo_2009
Cờ nhanh: 1940 W29D0L8
Cờ chậm: 2206 W53D12L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tuandialy (2034) caodo_2009 (2216) 16S
2 draw tuandialy (2023) caodo_2009 (2227) 33S
3 draw Anh_thu (2174) caodo_2009 (2230) 79S
4 win Pikachu (2125) caodo_2009 (2203) 32S
5 win vanhienct2 (2159) caodo_2009 (2172) 49S
6 lose caodo_2009 (2208) Pikachu (2135) 38S
7 lose caodo_2009 (2249) Pikachu (2094) 2S
8 lose vetoli (2152) caodo_2009 (2289) 12S
9 draw vetoli (2143) caodo_2009 (2298) 43S
10 draw caodo_2009 (2278) Steve_Lee (2662) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caodo_2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames