cao_trung
Cờ nhanh: 1611 W65D0L64
Cờ chậm: 1678 W12811D945L12174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose David1982 (1758) cao_trung (1691) 26S
2 lose cao_trung (1708) hamvui77 (1643) 26S
3 win cao_trung (1692) ku__ken (1708) 27S
4 lose cao_trung (1706) dinhvankt (1743) 28S
5 win cao_trung (1690) dungbacnghia (1690) 65S
6 win cao_trung (1675) k76danhim (1646) 60S
7 win cao_trung (1661) galoido (1616) 47S
8 win cao_trung (1644) chihinglee (1691) 29S
9 lose cao_trung (1656) NguaDenVn (1756) 56S
10 lose cao_trung (1673) buinghi62 (1639) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cao_trung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames