cano1
Cờ nhanh: 2005 W22686D857L16284
Cờ chậm: 1603 W11273D375L7472)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cano1 (2036) gathoima (2042) 26F
2 lose gathoima (2006) cano1 (2072) 37F
3 win cano1 (2041) gathoima (2037) 14F
4 win chanhphap (1870) cano1 (2018) 31F
5 win cano1 (1992) chanhphap (1896) 42F
6 win k0hoan (1757) cano1 (1973) 16F
7 win cano1 (1948) locust (1836) 19F
8 win quanghuy6111 (1744) cano1 (1927) 16F
9 win cano1 (1909) damthitram (1670) 33F
10 win damthitram (1690) cano1 (1889) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cano1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames