camap22222
Cờ nhanh: 2270 W3472D528L2690
Cờ chậm: 2196 W117D30L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose camap22222 (2313) dabendan (2114) 42F
2 win camap22222 (2292) P2P4 (2111) 31F
3 win camap22222 (2272) NamViet (2085) 56F
4 win camap22222 (2239) DHKT_15 (2259) 36F
5 lose ABC123456789 (2076) camap22222 (2260) 50F
6 win camap22222 (2249) ABC123456789 (2087) 32F
7 lose Mahathir91 (2231) camap22222 (2266) 43F
8 win camap22222 (2251) duythanhbn99 (2222) 29F
9 win duythanhbn99 (2238) camap22222 (2235) 21F
10 win ngocthienkim (2142) camap22222 (2222) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by camap22222, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames