camap22222
Cờ nhanh: 2514 W5648D872L4334
Cờ chậm: 2254 W121D32L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sanfrancisco (2231) camap22222 (2498) 34F
2 win camap22222 (2469) sufu_ac_tat (2430) 36F
3 win yibin86831 (2497) camap22222 (2434) 20F
4 lose GT2013 (2246) camap22222 (2479) 48F
5 win camap22222 (2459) ihren (2264) 48F
6 win ihren (2287) camap22222 (2436) 42F
7 win camap22222 (2423) emtunghi (2344) 23F
8 lose emtunghi (2325) camap22222 (2442) 32F
9 win beatmeup (2307) camap22222 (2417) 46F
10 win maxieu (2201) camap22222 (2408) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by camap22222, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames