caiden9999
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2004 W6639D1171L6109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw caiden9999 (2006) DC_crush (1926) 43S
2 draw caiden9999 (2006) Notarock (1976) 79S
3 lose caiden9999 (2019) vuongnguyen1 (2089) 33S
4 lose vuongnguyen1 (2075) caiden9999 (2033) 32S
5 lose x_lam (1849) caiden9999 (2054) 32S
6 win x_lam (1859) caiden9999 (2044) 27S
7 lose caiden9999 (2059) vuong1964 (2091) 26S
8 lose caiden9999 (2075) vuong1964 (2075) 18S
9 win caiden9999 (2060) NghiaN (2032) 136S
10 win Minhphung56 (2105) caiden9999 (2043) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caiden9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames