buivien53
Cờ nhanh: 1778 W11244D175L11752
Cờ chậm: 1558 W7D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tuclamha (1779) buivien53 (1794) 27F
2 win buivien53 (1779) sadeness16 (1773) 31F
3 lose Saothudo (1834) buivien53 (1793) 35F
4 win buivien53 (1781) co_____bac (1667) 46F
5 win caymui (1750) buivien53 (1766) 20F
6 lose ptchoanghai (1757) buivien53 (1782) 31F
7 win buivien53 (1766) ptchoanghai (1773) 15F
8 lose gietvit (1837) buivien53 (1780) 42F
9 win buivien53 (1763) Haykhong (1808) 23F
10 win Haykhong (1826) buivien53 (1745) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by buivien53, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames