boyhuemap
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1867 W3715D456L3976)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win boyhuemap (1853) phanquang (1816) 75S
2 win phanquang (1831) boyhuemap (1838) 90S
3 win boyhuemap (1820) niko49 (1888) 43S
4 win boyhuemap (1801) niko49 (1907) 49S
5 lose boyhuemap (1824) sodo (1969) 44S
6 draw boyhuemap (1819) kowlooncity (1912) 75S
7 lose ahaxinco (1836) boyhuemap (1851) 29S
8 lose boyhuemap (1883) niko49 (1875) 23S
9 win boyhuemap (1851) anhngoclinh (1856) 49S
10 win boyhuemap (1811) thixedo (1956) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by boyhuemap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames