boyhd77
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1824 W323D40L305)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinhnhi08 (1906) boyhd77 (1805) 98S
2 lose Tauke1 (1825) boyhd77 (1820) 45S
3 win boyhd77 (1799) missyou (1976) 29S
4 lose boyhd77 (1815) cptdtptp (1787) 45S
5 lose kythuso1 (1823) boyhd77 (1831) 29S
6 lose paulpxdang (1896) boyhd77 (1845) 36S
7 lose phuchu (1935) boyhd77 (1858) 45S
8 lose boyhd77 (1870) jlee1002 (1984) 67S
9 win boyhd77 (1855) hendratjhiu (1854) 34S
10 win boyhd77 (1840) AnhDung (1808) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by boyhd77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames