boxiie143
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1697 W40D3L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win boxiie143 (1681) chienthang (1700) 28S
2 win chienthang (1717) boxiie143 (1664) 40S
3 win nhathung55 (1849) boxiie143 (1642) 57S
4 lose Boxer (1585) boxiie143 (1660) 23S
5 win Boxer (1599) boxiie143 (1646) 34S
6 win au350940 (1536) boxiie143 (1633) 16S
7 win boxiie143 (1614) Bangkai (1734) 35S
8 lose Bangkai (1721) boxiie143 (1627) 33S
9 lose boxiie143 (1643) peter (1611) 49S
10 lose peter (1593) boxiie143 (1661) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by boxiie143, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames