botungto2013
Cờ nhanh: 1916 W8707D474L8260
Cờ chậm: 2048 W747D151L648)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw mrghx (1720) botungto2013 (1921) 130F
2 win botungto2013 (1905) Jasonlinkl (1919) 30F
3 lose Jasonlinkl (1903) botungto2013 (1921) 17F
4 win wenqingxu (1849) botungto2013 (1907) 51F
5 lose botungto2013 (1925) wenqingxu (1831) 39F
6 lose botungto2013 (1933) coga79 (2179) 29F
7 lose Danhco_79 (1848) botungto2013 (1952) 50F
8 lose botungto2013 (1963) khoile (2098) 38F
9 lose botungto2013 (1975) khoile (2086) 41F
10 win botungto2013 (1959) NTT1979 (1975) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by botungto2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames