botungto2013
Cờ nhanh: 1893 W6374D349L6071
Cờ chậm: 2175 W745D146L640)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jacklyn (1893) botungto2013 (1909) 91F
2 win baba (1866) botungto2013 (1894) 55F
3 win baba (1882) botungto2013 (1878) 45F
4 win botungto2013 (1869) Chu_Trai_Vit (1646) 44F
5 win Chu_Trai_Vit (1656) botungto2013 (1859) 28F
6 win botungto2013 (1847) Lien (1742) 20F
7 win Lien (1755) botungto2013 (1834) 39F
8 lose botungto2013 (1851) Texas84 (1798) 46F
9 win Texas84 (1813) botungto2013 (1836) 51F
10 win taitile (1745) botungto2013 (1823) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by botungto2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames