bose301
Cờ nhanh: 1903 W421D21L373
Cờ chậm: 1494 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bose301 (1510) annj (1505) 48S
2 win HyunDai (1442) bose301 (1496) 11S
3 win bose301 (1482) bay2 (1440) 28S
4 lose bay2 (1422) bose301 (1500) 72S
5 win Wonderland (1800) bose301 (1890) 33F
6 win bose301 (1873) hoangduocsuv (1935) 18F
7 win hoangduocsuv (1954) bose301 (1854) 21F
8 lose tkh_18011801 (1860) bose301 (1870) 32F
9 win bose301 (1854) Nguyenthonk (1864) 60F
10 lose bose301 (1870) Nguyenthonk (1848) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bose301, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames