bobenla2000
Cờ nhanh: 1483 W0D0L1
Cờ chậm: 2061 W3098D751L3079)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw jimmytin2001 (1908) bobenla2000 (2065) 59S
2 win bobenla2000 (2054) jimmytin2001 (1919) 95S
3 win bobenla2000 (2038) moonlover (2061) 36S
4 win moonlover (2078) bobenla2000 (2021) 30S
5 lose CcsJacky (2036) bobenla2000 (2037) 18S
6 draw dmphu (2003) bobenla2000 (2038) 62S
7 win bobenla2000 (2023) dmphu (2018) 36S
8 draw congtudoan (2132) bobenla2000 (2017) 77S
9 lose Jeans (2101) bobenla2000 (2045) 44S
10 draw Frendy8899 (1971) bobenla2000 (2049) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bobenla2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames