bobenla2000
Cờ nhanh: 1483 W0D0L1
Cờ chậm: 2011 W3664D893L3611)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bobenla2000 (2021) davidjchen (2221) 40S
2 win bobenla2000 (2007) TranHai48 (1970) 46S
3 win quehuongvn (1841) bobenla2000 (1996) 18S
4 win bobenla2000 (1984) quehuongvn (1853) 20S
5 lose trungtu77 (2031) bobenla2000 (1998) 27S
6 lose bobenla2000 (2013) trungtu77 (2016) 31S
7 lose ng_truc76 (2063) bobenla2000 (2027) 3S
8 win bobenla2000 (2009) ng_truc76 (2081) 53S
9 draw bobenla2000 (2005) ChoiDeBiet01 (2139) 64S
10 draw Hai_Lua_04 (2062) bobenla2000 (2004) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bobenla2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames