bo_cua_bong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1848 W6227D423L5770)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win letampa (1822) bo_cua_bong (1833) 39S
2 win letampa (1838) bo_cua_bong (1817) 52S
3 win bo_cua_bong (1805) balo (1676) 34S
4 win bo_cua_bong (1788) dieutang (1840) 30S
5 win bo_cua_bong (1772) dando2008 (1804) 46S
6 win VanHai (1650) bo_cua_bong (1760) 41S
7 lose bo_cua_bong (1780) VanHai (1630) 23S
8 win Kechoico (1965) bo_cua_bong (1758) 28S
9 lose bo_cua_bong (1774) bunthitnuong (1773) 42S
10 lose bunthitnuong (1756) bo_cua_bong (1791) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bo_cua_bong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames