bluedog123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1596 W1023D35L1132)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bluedog123 (1580) richardcc (1599) 25S
2 win TuDucN (1722) bluedog123 (1560) 50S
3 win halfmoonbay (1604) bluedog123 (1543) 25S
4 draw bluedog123 (1543) doanvanluc (1574) 60S
5 win richardcc (1618) bluedog123 (1525) 76S
6 win Vietnam1 (1531) bluedog123 (1509) 34S
7 win vuivenhe (1443) bluedog123 (1495) 50S
8 win bluedog123 (1481) veam (1428) 36S
9 win bluedog123 (1463) HaiNguyen6 (1539) 48S
10 lose hocmon1 (1486) bluedog123 (1478) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bluedog123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames