blondal
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2022 W635D105L534)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw blondal (2020) haimuamua (2094) 59S
2 lose haimuamua (2080) blondal (2034) 33S
3 lose blondal (2048) thanhducqn (2089) 16S
4 draw meco (2058) blondal (2048) 92S
5 win Luugu (2035) blondal (2032) 32S
6 draw cosmo2013 (2270) blondal (2018) 37S
7 win blondal (2003) thixe (1992) 32S
8 win thixe (2008) blondal (1987) 45S
9 win doanno2011 (2010) blondal (1970) 36S
10 win vantong (1958) blondal (1954) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blondal, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames