blackcoffee
Cờ nhanh: 1983 W225D24L182
Cờ chậm: 2157 W178D33L133)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw medioky (1878) blackcoffee (1986) 45F
2 win blackcoffee (1973) medioky (1891) 30F
3 win tuanvinh27 (2038) blackcoffee (1955) 24F
4 lose blackcoffee (1971) STDUONG (1951) 46F
5 win darknet (1944) blackcoffee (1956) 25F
6 win blackcoffee (1940) darknet (1960) 34F
7 win yiwen (1845) blackcoffee (1927) 45F
8 lose blackcoffee (1946) yiwen (1826) 22F
9 win htrung (1953) blackcoffee (1930) 49F
10 lose blackcoffee (1946) htrung (1937) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blackcoffee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames