blackcafe5
Cờ nhanh: 1628 W2758D170L2755
Cờ chậm: 1485 W73D7L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trasua (1516) blackcafe5 (1500) 19S
2 lose blackcafe5 (1516) trasua (1500) 15S
3 lose blackcafe5 (1533) susu06 (1475) 17S
4 win bullion (1468) blackcafe5 (1519) 12S
5 win blackcafe5 (1503) nqk28703 (1504) 28S
6 win blackcafe5 (1488) sctv1 (1457) 32S
7 lose blackcafe5 (1504) Oi_Gioi_Oi (1502) 36S
8 lose blackcafe5 (1517) Tinhlagi1320 (1610) 20S
9 lose blackcafe5 (1530) Tinhlagi1320 (1597) 15S
10 win blackcafe5 (1519) ducngong (1378) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blackcafe5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames