blackcafe5
Cờ nhanh: 1618 W3064D196L3063
Cờ chậm: 1472 W76D8L81)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lyminh (1446) blackcafe5 (1489) 45S
2 draw blackcafe5 (1490) Lyminh (1445) 55S
3 win blackcafe5 (1475) whyu (1468) 38S
4 win blackcafe5 (1607) thinh2002 (1461) 28F
5 win thinh2002 (1473) blackcafe5 (1595) 43F
6 lose blackcafe5 (1612) zfyuca (1571) 35F
7 win ctv26 (1588) blackcafe5 (1597) 58F
8 win blackcafe5 (1581) ctv26 (1604) 33F
9 lose blackcafe5 (1599) CSC (1511) 26F
10 win CSC (1525) blackcafe5 (1585) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blackcafe5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames