bitcoin500k
Cờ nhanh: 2098 W386D33L359
Cờ chậm: 1482 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saugia (1899) bitcoin500k (2088) 45F
2 win bitcoin500k (2077) saugia (1910) 31F
3 lose bitcoin500k (2099) camap22222 (2258) 33F
4 win chopchai (2125) bitcoin500k (2064) 90F
5 win bitcoin500k (2049) satangx1x (2048) 37F
6 lose satangx1x (2031) bitcoin500k (2066) 25F
7 lose Hau_ATT (2065) bitcoin500k (2100) 9F
8 win bitcoin500k (2076) thinh61 (1947) 36F
9 win bitcoin500k (2045) Dinhmenh (2044) 33F
10 lose bitcoin500k (2067) thanhdat_01 (2221) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bitcoin500k, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames