bintin0707
Cờ nhanh: 1456 W5D0L8
Cờ chậm: 1393 W12309D557L15536)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ManhAnh (1601) bintin0707 (1403) 43S
2 lose bintin0707 (1413) ManhAnh (1591) 34S
3 lose bintin0707 (1427) madai (1483) 35S
4 lose khoailang999 (1426) bintin0707 (1443) 44S
5 win Doan_tu1979 (1459) bintin0707 (1427) 22S
6 lose bintin0707 (1442) Doan_tu1979 (1444) 11S
7 lose boiboi009 (1483) bintin0707 (1457) 43S
8 win bintin0707 (1440) boiboi009 (1500) 48S
9 lose bintin0707 (1456) khanhluan (1445) 80S
10 win bintin0707 (1442) khoailang999 (1399) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bintin0707, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames