binhthuong01
Cờ nhanh: 1494 W3D0L4
Cờ chậm: 1712 W1323D154L1246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win binhthuong01 (1695) feifan5 (1742) 39S
2 win binhthuong01 (1679) HCHI (1693) 56S
3 win binhthuong01 (1664) Quy_Kien_Sau (1645) 76S
4 win binhthuong01 (1649) deng51 (1645) 57S
5 win binhthuong01 (1630) duoctam (1740) 94S
6 win binhthuong01 (1621) Lenguyen1974 (1413) 32S
7 win binhthuong01 (1611) haiphongvnvn (1442) 39S
8 win binhthuong01 (1597) son_madao (1558) 35S
9 win binhthuong01 (1581) sumap (1584) 38S
10 win binhthuong01 (1565) shuiyan (1591) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binhthuong01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames