binhminhitc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1568 W99D19L96)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win binhminhitc (1554) zazia (1509) 45S
2 win zazia (1524) binhminhitc (1539) 20S
3 draw qwocto (1594) binhminhitc (1538) 93S
4 lose qwocto (1579) binhminhitc (1553) 31S
5 lose binhminhitc (1567) choicodi (1602) 31S
6 lose binhminhitc (1582) choicodi (1587) 71S
7 lose binhminhitc (1591) phithuong153 (1829) 17S
8 win QuachTap (1555) binhminhitc (1576) 103S
9 win binhminhitc (1558) phamgl (1627) 26S
10 win phamgl (1646) binhminhitc (1539) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binhminhitc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames