billvn
Cờ nhanh: 1478 W116D2L120
Cờ chậm: 1679 W4214D239L4004)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose billvn (1695) divang2cafe (1690) 42S
2 lose Songma27 (1655) billvn (1712) 62S
3 lose tannt (1698) billvn (1728) 17S
4 lose billvn (1744) pakfun (1718) 10S
5 win khanhlinhnc (1813) billvn (1726) 35S
6 win billvn (1707) khanhlinhnc (1832) 10S
7 lose anhtuan172 (1671) billvn (1724) 23S
8 win Hocchoi2345 (1644) billvn (1711) 95S
9 win billvn (1699) Anbinh21 (1599) 27S
10 win baduc378 (1672) billvn (1684) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by billvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames