billchan
Cờ nhanh: 1455 W0D0L3
Cờ chậm: 1464 W993D35L1316)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose do_be_tong (1448) billchan (1480) 7S
2 win sweetkathryn (1442) billchan (1465) 27S
3 win billchan (1449) sweetkathryn (1458) 31S
4 lose billchan (1464) samchess (1478) 47S
5 lose Truonglam17 (1493) billchan (1479) 20S
6 lose thanhdao (1488) billchan (1495) 37S
7 win billchan (1478) somchit (1530) 36S
8 win kdstorm (1483) billchan (1462) 43S
9 lose Dailoc4 (1449) billchan (1478) 42S
10 win Brownie (1465) billchan (1462) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by billchan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames