biguan
Cờ nhanh: 1801 W27D1L10
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zfyuca (1780) biguan (1786) 40F
2 win biguan (1765) Trinhp (1960) 29F
3 lose biguan (1775) Trinhp (1950) 27F
4 lose mediocre (1759) biguan (1791) 49F
5 win biguan (1775) mediocre (1775) 32F
6 win biguan (1760) CUONGHUY67 (1733) 33F
7 win Emtesong2016 (1696) biguan (1746) 24F
8 win biguan (1727) ChoiKhong (1859) 23F
9 lose ChoiKhong (1847) biguan (1739) 48F
10 win biguan (1722) ngtandung (1768) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by biguan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames