bietkick2021
Cờ nhanh: 1527 W13D0L11
Cờ chậm: 1700 W531D28L514)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SHARK1997 (1570) bietkick2021 (1688) 20S
2 lose bietkick2021 (1704) xiao_hn (1703) 24S
3 win xiao_hn (1719) bietkick2021 (1688) 48S
4 lose bietkick2021 (1704) essnsw (1675) 41S
5 win essnsw (1691) bietkick2021 (1688) 18S
6 lose bietkick2021 (1703) lad1510 (1725) 23S
7 win baokhang2021 (1694) bietkick2021 (1687) 79S
8 win anakkoci (1738) bietkick2021 (1669) 19S
9 win bietkick2021 (1653) lee1000 (1680) 19S
10 win bietkick2021 (1641) nvd (1538) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bietkick2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames