bienman77
Cờ nhanh: 2000 W282D15L230
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bienman77 (1991) phan_nhan (1747) 41F
2 lose bienman77 (2010) hiep123 (1909) 54F
3 win hiep123 (1922) bienman77 (1997) 66F
4 win bienman77 (1983) duongblu (1920) 40F
5 win bienman77 (1967) co_ma (1996) 26F
6 win laotan (1865) bienman77 (1954) 59F
7 win hoabmt1966 (1819) bienman77 (1942) 27F
8 win bienman77 (1926) parasite (1952) 41F
9 lose bienman77 (1938) khoile (2059) 12F
10 draw khoile (2062) bienman77 (1935) 112F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bienman77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames