bibabu
Cờ nhanh: 1928 W201D16L174
Cờ chậm: 2040 W262D131L239)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bolero9339 (2100) bibabu (1951) 17F
2 win il0o0li (2115) bibabu (1930) 85F
3 lose eddie2828 (1996) bibabu (1944) 23F
4 lose bibabu (1959) eddie2828 (1981) 26F
5 win bibabu (1942) chanchet15 (1976) 40F
6 lose chanchet15 (1941) bibabu (1958) 23F
7 lose onghl126 (2020) bibabu (1972) 20F
8 lose moon180 (1929) bibabu (1989) 17F
9 win bibabu (1971) Akhim (2047) 49F
10 win Akhim (2066) bibabu (1952) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bibabu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames