better
Cờ nhanh: 2224 W3928D349L3653
Cờ chậm: 2293 W196D20L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuong_tai (2053) better (2201) 22F
2 win better (2175) tuong_tai (2079) 51F
3 lose tuong_tai (2037) better (2217) 30F
4 win better (2193) tuong_tai (2061) 86F
5 win tuong_tai (2088) better (2166) 35F
6 lose better (2207) tuong_tai (2047) 15F
7 win tuong_tai (2072) better (2182) 41F
8 lose better (2225) tuong_tai (2029) 35F
9 win better (2202) philover (2052) 22F
10 win philover (2077) better (2177) 68F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by better, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames