better
Cờ nhanh: 2264 W1937D170L1783
Cờ chậm: 2176 W133D15L62)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win better (2164) hongthatcong (2045) 26S
2 win hongthatcong (2058) better (2151) 43S
3 win better (2126) Onggiaolang (2016) 16S
4 win Onggiaolang (2044) better (2098) 28S
5 lose better (2111) cogiaisau2 (2449) 55S
6 lose liembhxh (2056) better (2148) 36S
7 lose Giaitriti (1998) better (2191) 69S
8 win kasogi168 (2105) better (2178) 26S
9 win lubuqua (1956) better (2158) 46S
10 win better (2136) lubuqua (1978) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by better, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames