better
Cờ nhanh: 1841 W3432D310L3171
Cờ chậm: 2293 W196D20L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win minhtam0906 (1895) better (1804) 31F
2 lose better (1833) minhtam0906 (1866) 50F
3 lose minhtam0906 (1832) better (1867) 47F
4 win better (1834) minhtam0906 (1865) 19F
5 win minhtam0906 (1903) better (1796) 49F
6 lose better (1825) minhtam0906 (1874) 29F
7 win better (1796) sonhouston (1754) 21F
8 lose sonhouston (1715) better (1835) 21F
9 win better (1807) sonhouston (1743) 31F
10 lose phithuong131 (2021) better (1827) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by better, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames